Voucherproject

Door alle veranderingen in de zorg de laatste 10 jaar, wordt er van de patiënt steeds meer verwacht. De patiënt zou mondig moeten zijn en goed geïnformeerd keuzes moeten kunnen maken. De patiënt moet veelal in staat zijn om zelfmanagement toe te passen, zelf bijdragen aan een (voor)spoedig herstel, zijn leefstijl aan kunnen passen en de regie kunnen voeren over zijn zorgproces. Het versterken van de positie van de patiënt is dus meer dan ooit nodig. Het zorglandschap verandert voortdurend. Onafhankelijke informatie is voor de patiënt noodzakelijk om weloverwogen keuzes te kunnen maken.

Tegelijkertijd verandert ook de samenleving. Nieuwe manieren van communiceren nemen toe. De jongere generatie is meer gericht op interactieve communicatie in plaats van alleen informatie te ontvangen. Er is een verschuiving van trouw lidmaatschap bij een patiëntenorganisatie naar het hebben van relaties; van ‘hebben’ naar ‘gebruiken’. De wijze waarop patiëntenorganisaties met hun achterban communiceren vergt aanpassing, zodat zij beter kunnen inspelen op de nieuwe behoeften en wensen van hun achterban.

Deze twee ontwikkelingen vormen de aanleiding voor een nieuw deelproject in het voucherproject “Kwaliteit van leven als een geheel”. Het deelproject heet “Vernieuwend de patiënt versterken: patiënt empowerment voor nu en in de toekomst”. Nederlandse Klinefelter Vereniging is de coördinator van dit deelproject.