Deelnemende organisaties

De coördinator van het voucherproject is Nederlandse Klinefelter Vereniging. De andere deelnemende partners hebben hun voucher voor dit deelproject ingezet en zijn: Nederlandse Vereniging van Gravespatiënten, Vereniging Nee-eten!, Stichting Bekkenbodem Patiënten, Schildklier Organisatie Nederland, Nederlands Netwerk voor Lymfoedeem & Lipoedeem.

Het project wordt uitgevoerd door het projectteam van Curias in opdracht van en in samenwerking met de coördinator van het deelproject en de andere deelnemende patiëntenorganisaties .